Thương hiệu: Bosch

Thiết bị nhà bếp Bosch

Máy Rửa Bát Bosch SMS68TW06E
27,060,000 VNĐ
45,100,000 VNĐ
Bếp Từ Bosch PXE675DC1E
21,960,000 VNĐ
36,600,000 VNĐ
Bếp Nướng DOMINO Bosch PKY475FB1E
37,200,000 VNĐ
62,000,000 VNĐ
Bếp Từ Bosch PXX975DC1E
40,200,000 VNĐ
67,000,000 VNĐ
Bếp Từ Bosch PVS775FC5E
23,100,000 VNĐ
38,500,000 VNĐ
Bếp Từ Bosch PVJ611FB5E
15,840,000 VNĐ
26,400,000 VNĐ
Bếp Từ Bosch PVS831FB5E
28,080,000 VNĐ
46,800,000 VNĐ
Bếp Từ Bosch PXY601JW1E
33,960,000 VNĐ
56,600,000 VNĐ
Bếp Điện Bosch PKK651FP1E
10,440,000 VNĐ
17,400,000 VNĐ
Máy Hút Mùi Bosch DFS067J50B
18,000,000 VNĐ
30,000,000 VNĐ
Máy Hút Mùi Bosch DIB091E51
27,480,000 VNĐ
45,800,000 VNĐ
Máy Hút Mùi Bosch DHU935HB
4,920,000 VNĐ
8,200,000 VNĐ
Máy Hút Mùi Bosch DWW09W851B
10,080,000 VNĐ
16,800,000 VNĐ
Máy Hút Mùi Bosch DWB66DM50B
10,740,000 VNĐ
17,900,000 VNĐ
Máy Hút Mùi Bosch DWB98JQ50B
21,420,000 VNĐ
35,700,000 VNĐ
Máy Hút Mùi Bosch DWP96BC50B
11,245,000 VNĐ
17,300,000 VNĐ