Máy Rửa Bát - Sấy Bát

Bếp Phương Nam cung cấp tất cả các loại máy rửa bát : âm tủ, độc lập chính hãng - giá tốt, chế độ bào hành - bảo trì chu đáo

Máy rửa bát Bosch SMS68MI04E
25,000,000 VNĐ
26,500,000 VNĐ
Máy rửa bát Feuer GB1068
14,850,000 VNĐ
19,800,000 VNĐ
Máy rửa bát Eurosun SMS58EU09BT
15,130,000 VNĐ
17,800,000 VNĐ
Máy rửa bát Spelier SP 15 DW-SS
17,000,000 VNĐ
26,700,000 VNĐ
Máy rửa bát Spelier SP 15 DW-Black
17,000,000 VNĐ
25,900,000 VNĐ
Máy Rửa Chén Kaff KF-S906TFT
17,850,000 VNĐ
23,800,000 VNĐ
Máy Rửa Chén Kaff KF-DW6S
16,350,000 VNĐ
21,800,000 VNĐ
Máy Rửa Chén Kaff KF-W45A1A401J
13,900,000 VNĐ
18,600,000 VNĐ
Máy Rửa Chén Kaff  KF-BDWSI12.6
20,100,000 VNĐ
26,800,000 VNĐ
Máy Rửa Chén Kaff KF-W905
14,738,000 VNĐ
19,650,000 VNĐ
Máy Rửa Chén Kaff KF-W60C3A401L
16,350,000 VNĐ
21,800,000 VNĐ
Máy Rửa Chén Kaff KF-W8001EU
10,350,000 VNĐ
13,800,000 VNĐ
Máy Rửa Chén Kaff KF-A45UVTFT
24,600,000 VNĐ
32,800,000 VNĐ