Chậu rửa Malloca

Chậu rửa Malloca

Chậu rửa Malloca MS-1028D
Chậu rửa Malloca MS-1028D
8.800.000đ

Thông số kĩ thuậtThép không rỉ 304Độ dày 1.0mmRổ lọc rác bằng inox tiện lợiBộ xả thông minh ngăn mùi.....

Chậu rửa Malloca MS-1044
Chậu rửa Malloca MS-1044
3.740.000đ

Thông số kĩ thuậtThép không rỉ 304Độ dày 1.0mmRổ lọc rác bằng inox tiện lợiBộ xả thông minh ngăn mùi.....

Chậu rửa Malloca MS-2025
Chậu rửa Malloca MS-2025
5.170.000đ

Thông số kĩ thuậtThép không rỉ 304Độ dày 1.0mmRổ lọc rác bằng inox tiện lợiBộ xả thông minh ngăn mùi.....

Chậu rửa Malloca MS-6065
Chậu rửa Malloca MS-6065
8.470.000đ

Thông số kĩ thuậtDòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ côngThép không rỉ 304Độ dày 1.2mmRổ lọc rác bằng .....

Chậu rửa Malloca MS-6304
Chậu rửa Malloca MS-6304
8.800.000đ

Thông số kĩ thuậtDòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ côngThép không rỉ 304Độ dày 1.2mmRổ lọc rác bằng .....

Chậu rửa Malloca MS-6305
Chậu rửa Malloca MS-6305
9.240.000đ

Thông số kĩ thuậtDòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ côngThép không rỉ 304Độ dày 1.2mmRổ lọc rác bằng .....

Chậu rửa Malloca MS-6306
Chậu rửa Malloca MS-6306
11.660.000đ

Thông số kĩ thuậtDòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ côngThép không rỉ 304Độ dày 1.2mmRổ lọc rác bằng .....

Chậu rửa Malloca MS-8801
Chậu rửa Malloca MS-8801
7.150.000đ

Thông số kĩ thuậtDòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ côngThép không rỉ 304Độ dày 1.2mmRổ lọc rác bằng .....

Chậu rửa Malloca MS-8804
Chậu rửa Malloca MS-8804
9.020.000đ

Thông số kĩ thuậtDòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ côngThép không rỉ 304Độ dày 1.2mmRổ lọc rác bằng .....

Chậu rửa Malloca MS-8809
Chậu rửa Malloca MS-8809
8.470.000đ

Thông số kĩ thuậtDòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ côngThép không rỉ 304Độ dày 1.0mmRổ lọc rác bằng .....

Chậu rửa Malloca MS-8812
Chậu rửa Malloca MS-8812
7.370.000đ

Thông số kĩ thuậtDòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ côngThép không rỉ 304Độ dày 1.2mmRổ lọc rác bằng .....

Chậu rửa Malloca MS-8815L
Chậu rửa Malloca MS-8815L
9.900.000đ

Thông số kĩ thuậtDòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ côngThép không rỉ 304Độ dày 1.2mmRổ lọc rác bằng .....